กิจกรรม : (26 ตค 65 )เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลข  
 

Share On Facebook

 
  วันที่ : 27 ตุลาคม 2565  
  รายละเอียด : (26 ตค 65 )เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ (PA Support Team) ภาคกลาง รุ่น 6 สพป สระบุรี 1