การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เว็บ ผอ.ชยพล คชขันธ์ โรงเรียนวัดตะเฆ่ ฯ
   
 
 
     ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม

เข้ารับการอบรมผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ รุ่นที่ 1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตราฐาน สสวท ด้วยระบบ
 ผู้เข้่าชม 592 ครั้ง

                                             

คณะ ICT อบรม live zoom
 ผู้เข้่าชม 567 ครั้ง

                                             

วิทยากรอบรมลูกเสือสามัญ ( BTC)
 ผู้เข้่าชม 815 ครั้ง

                                             

วิทยากร อบรมครูผู้ช่วย รุ่นที่1/2564 รายวิชาการใช้ทักษะภาษาและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการสอน
 ผู้เข้่าชม 793 ครั้ง

                                             

© Copyright ChayapholDB 2020 www.chayapholdb.com  Admin เข้าสู่ระบบ