ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
คู่มือระบบ DPA ฟังก์ชันการทางานในระบบ DPA PA เอกสาร คู่มือ PA View
4
คู่มือ ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา PA เอกสาร คู่มือ PA View
6
คู่มือ ว9 ครู PA เอกสาร คู่มือ PA View
8
ว31.2565 กำหนดรายวิชา PA เอกสาร คู่มือ PA View
10
12.คู่มือการตรวจประเมินและช่วยเหลือนร งานบริหารงานทั่วไป View
12
คู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ งานบริหารงานทั่วไป View
14
บทที่ ๓ จรรยาบรรณวิชาชีพครู งานบริหารบุคคล View
16
คู่มือการประเมิน ITA Online สพท. 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
18
บทที่ ๒ คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู งานบริหารบุคคล View
20
บทที่ ๑ วินัยและการรักษาวินัย งานบริหารบุคคล View
22
ระบบดูแล 65 วิชาการ View
24
ครูต้นแบบ 65 วิชาการ View
26
pa_support_team 2565 คำสั่งส่วนตัว View
28
สรุปการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
30
หนังสือรับรอง ปค.1 การควบคุมภายใน งานงบประมาณ View
32
ขอใช้สถานที่วัดประชุมผู้ปกครอง งานบริหารงานทั่วไป View
34
รายงานสิ่งก่อสร้าง2565 งานบริหารงานทั่วไป View
36
learningloss วิชาการ View
38
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เผ้าระวังโคโรนา 2019 งานบริหารบุคคล View
40
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2565-2569 วิชาการ View

Total 209 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
3
เมื่อวาน
5
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว Month
113
Year
3,843