ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 2565 งานงบประมาณ View
4
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 2565 งานงบประมาณ View
6
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 วิชาการ View
8
การรื้ออาคารเรียนหนองโนใต้ 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
10
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบวัดผลและประเมิลผลการเรียน วิชาการ View
12
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดการเรียนonsite ภาคเรียนที่1/2565 วิชาการ View
14
คำสั่งอบรมโครงการอนามัย อบตหนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
16
คำสั่งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
18
ขอใช้สถานที่วัดประชุมผู้ปกครอง งานบริหารงานทั่วไป View
20
คำสั่งคณะกรรมการรับ จ่ายเงิน เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 2565 งานงบประมาณ View
22
ตัวอย่าง บันทึกการสอนแทน 2565 วิชาการ View
24
แต่งตั้งครูสอนประจำชั้นและครูประจำวิชา งานบริหารบุคคล View
26
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษ งานบริหารบุคคล View
28
จุดเน้นและนโยบายสพฐ2564 วิชาการ View
30
คำสั่งมจร แต่งตั้งคณะทำงานผลิตชุดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบonhand วิชาการ View
32
ตัวอย่างรายงานการอบรมครูวราวุฒิ งานบริหารบุคคล View
34
รายงานอบรมครูกมลพร งานบริหารบุคคล View
36
การนิเทศครูวราวุฒิ และแผนการสอน 24 มค2565 วิชาการ View
38
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร งานบริหารบุคคล View
40
ใบประกาศOnet2563เพิ่่มขึ้นร้อย3 วิชาการ View

Total 209 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
3
เมื่อวาน
5
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว Month
113
Year
3,843