ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพัสดุ2564 งานงบประมาณ View
4
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คำสั่งส่วนตัว View
6
ประกาศยกเลิกการสอบOnet 15 กันยายน 2564 วิชาการ View
8
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู งานบริหารบุคคล View
10
tv เสาอากาศ digital ความรู้ใหม่ View
12
ตรวจสอบพัสดุประจำปี2564 งานงบประมาณ View
14
หนังสือเชิญวิทยากร DLTV 2564 งานวิทยากร คำสั่งและใบประกาศ View
16
เขียนรับรองครูดีในดวงใจครูอิ่ม หนังสืออื่นๆ View
18
คลังสื่อการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล คำสั่งเขต View
20
แจ้งผลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม2564 วิชาการ View
22
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานงบประมาณ View
24
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานงบประมาณ View
26
ประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่ 64 งานบริหารงานทั่วไป View
28
คำสั่งหัวหน้าหน่วยพัสดุ64 งานงบประมาณ View
30
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 64 รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
32
โครงสร้าวเวลาเรียน หนองโนใต้64 วิชาการ View
34
แต่งตั้งครูเวรประจำวัน รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
36
ของบประมาณสนับสนุนอบต.ห้องคอมพิวเตอร์ 2564 งานงบประมาณ View
38
การสรุปโครงการรรชุมชนหนองโนใต้2563 งานงบประมาณ View
40
จัดทำรายงานการประเมินตนเองsar 2563 งานงบประมาณ View

Total 209 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
3
เมื่อวาน
5
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว Month
113
Year
3,843