ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษ งานบริหารบุคคล View
4
จุดเน้นและนโยบายสพฐ2564 วิชาการ View
6
คำสั่งมจร แต่งตั้งคณะทำงานผลิตชุดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบonhand วิชาการ View
8
ตัวอย่างรายงานการอบรมครูวราวุฒิ งานบริหารบุคคล View
10
รายงานอบรมครูกมลพร งานบริหารบุคคล View
12
การนิเทศครูวราวุฒิ และแผนการสอน 24 มค2565 วิชาการ View
14
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร งานบริหารบุคคล View
16
ใบประกาศOnet2563เพิ่่มขึ้นร้อย3 วิชาการ View
18
แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพัสดุ2564 งานงบประมาณ View
20
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คำสั่งส่วนตัว View
22
ประกาศยกเลิกการสอบOnet 15 กันยายน 2564 วิชาการ View
24
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู งานบริหารบุคคล View
26
tv เสาอากาศ digital ความรู้ใหม่ View
28
ตรวจสอบพัสดุประจำปี2564 งานงบประมาณ View
30
หนังสือเชิญวิทยากร DLTV 2564 งานวิทยากร คำสั่งและใบประกาศ View
32
เขียนรับรองครูดีในดวงใจครูอิ่ม หนังสืออื่นๆ View
34
คลังสื่อการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล คำสั่งเขต View
36
แจ้งผลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม2564 วิชาการ View
38
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานงบประมาณ View
40
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานงบประมาณ View

Total 217 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
6
เมื่อวาน
10
เดือนนี้
260
เดือนที่แล้ว Month
379
Year
2,500