ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
คำสั่งมอบหมายแผนปฏิบัติการโรงเรียน2564 งานงบประมาณ View
4
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ IC3 งานงบประมาณ View
6
ประกาศผลความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Obec Awards ครั้งที่ 10 2563 สพปสระบุรี เขต 1 วิชาการ View
8
คำสั่งสภานักเรียน63หนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
10
รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน63อบต.หนองโน งานงบประมาณ View
12
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วิชาการ View
14
ระเบียบ2563การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
16
ระเบียบ2562การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
18
ระเบียบการลา งานบริหารบุคคล View
20
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณ View
22
การบริหารงานเชิงกลยุทธิ์ วิชาการ View
24
IQA 2019 คู่มือ งานบริหารงานทั่วไป View
26
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2560 58/2560 งานบริหารบุคคล View
28
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวน PLC 51/2560 งานบริหารบุคคล View
30
แต่งตั้งคณะครูประจำชั้น / ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 38/2560 งานบริหารบุคคล View
32
โครงการบรรพชาอุปสมทบทำดีเพื่อพ่อ ประเมินผอ 1 ปี View
34
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประเมินผอ 1 ปี View
36
ขอคัดทร 14 จากอำเภอเสาไห้ ประเมินผอ 1 ปี View
38
ปรับปรุงสนามปูน หน้าอาคารเรียน ประเมินผอ 1 ปี View
40
ขอรับการสนับสนุนกระเบื้องโสสุโก้ ประเมินผอ 1 ปี View

Total 209 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
3
เมื่อวาน
5
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว Month
113
Year
3,843