ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
ประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่ 64 งานบริหารงานทั่วไป View
4
คำสั่งหัวหน้าหน่วยพัสดุ64 งานงบประมาณ View
6
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 64 รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
8
โครงสร้าวเวลาเรียน หนองโนใต้64 วิชาการ View
10
แต่งตั้งครูเวรประจำวัน รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
12
ของบประมาณสนับสนุนอบต.ห้องคอมพิวเตอร์ 2564 งานงบประมาณ View
14
การสรุปโครงการรรชุมชนหนองโนใต้2563 งานงบประมาณ View
16
จัดทำรายงานการประเมินตนเองsar 2563 งานงบประมาณ View
18
คำสั่งมอบหมายแผนปฏิบัติการโรงเรียน2564 งานงบประมาณ View
20
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ IC3 งานงบประมาณ View
22
ประกาศผลความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Obec Awards ครั้งที่ 10 2563 สพปสระบุรี เขต 1 วิชาการ View
24
คำสั่งสภานักเรียน63หนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
26
รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน63อบต.หนองโน งานงบประมาณ View
28
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วิชาการ View
30
ระเบียบ2563การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
32
ระเบียบ2562การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
34
ระเบียบการลา งานบริหารบุคคล View
36
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณ View
38
การบริหารงานเชิงกลยุทธิ์ วิชาการ View
40
IQA 2019 คู่มือ งานบริหารงานทั่วไป View

Total 217 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
6
เมื่อวาน
10
เดือนนี้
260
เดือนที่แล้ว Month
379
Year
2,500