ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2560 58/2560 งานบริหารบุคคล View
4
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวน PLC 51/2560 งานบริหารบุคคล View
6
แต่งตั้งคณะครูประจำชั้น / ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 38/2560 งานบริหารบุคคล View
8
โครงการบรรพชาอุปสมทบทำดีเพื่อพ่อ ประเมินผอ 1 ปี View
10
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประเมินผอ 1 ปี View
12
ขอคัดทร 14 จากอำเภอเสาไห้ ประเมินผอ 1 ปี View
14
ปรับปรุงสนามปูน หน้าอาคารเรียน ประเมินผอ 1 ปี View
16
ขอรับการสนับสนุนกระเบื้องโสสุโก้ ประเมินผอ 1 ปี View
18
การนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเขต งานบริหารงานทั่วไป View
20
ส่งบันทึกการนิเทศศน งานบริหารงานทั่วไป View
22
แจ้งผลการตรวจวุฒิทางการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป View
24
ขอสนับสนุนอินเตอร์เน็ต ประเมินผอ 1 ปี View
26
ขอสนับสนุนไม้ระแนงสังเคราะห์ ประเมินผอ 1 ปี View
28
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 17/2560 ประเมินผอ 1 ปี View
30
หนังสือเชิญผ้าป่า ประเมินผอ 1 ปี View
32
หนังสือขึ้นทะเบียนราชพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป View
34
คณะกรรมการทำลายหนังสือ60 งานบริหารงานทั่วไป View
36
แจ้งผู้ปกครองมารับจักรยาน งานบริหารงานทั่วไป View
38
ผู้ทรงประเมินคุณภาพภายใน วิชาการ View
40
บัญชีลงเวลาทำงาน โรงเรียนต้องมีเอกสาร View

Total 217 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
24
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
104
เดือนที่แล้ว Month
366
Year
2,710